Niks 2

 

 


DRINGEND VERZOEK!

Beste vrienden, familie, relaties en journalisten,

Als titel voor dit verzoek, lagen de mogelijkheden voor het oprapen. Ondermeer viel te denken aan: "Niks is BIG Business!" of "Jullie hebben er NIKS van begrepen!". Beide titels zijn qua waarheidsgehalte overigens gelijkwaardig.

Hoe dan ook: HOU ONMIDDELIJK OP MET GELD STORTEN OP- of OVER MAKEN NAAR MIJN REKENING! 
HET WAS MAAR EEN GRAPJE!

Mijn boekhouder (PM) is ziedend; aanzienlijke bedragen worden op mijn zakelijke bankrekening bijgeschreven terwijl daar niks tegenover staat, laat staan een factuur!
'Hoe leg ik dat aan de belastingdienst uit?' wilde PM weten. Mijn spontane ingeving dat 'het allemaal deel uitmaakte van een nieuwe stroming naïeven binnen de kunst' viel helemaal verkeerd...
Na nóg een paar vertwijfelde pogingen al dat geld lekker te kunnen houden (tenslotte heb ik me aan mijn belofte gehouden en niks geleverd!), is alles inmiddels teruggeboekt naar iedereen die niks besteld had.

Want PM heeft gelijk: iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik helemaal geen tijd heb om me met niks bezig te houden!

Vriendelijke groet, Eibert Draisma.


go back
 
previous item
next item
I will be talking on Campus Party in Utrecht, The Netherlands! Read more